«Περιβάλλον, Έρωτας, Άνθρωπος», Φουαγιέ Γ.Ν  «Παπαγεωργίου»

Τομέας Εικαστικών Παρεμβάσεων & Εφαρμογών Γ.Ν «Παπαγεωργίου».

Επιστροφή..

«Περιβάλλον, Έρωτας, Άνθρωπος», Φουαγιέ Γ.Ν  «Παπαγεωργίου»