«Έκθεση Μινιατούρας», Καλλιτεχνικό Καφενείο ΝΕΟΝ

Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε)

Επιστροφή..

«Έκθεση Μινιατούρας», Καλλιτεχνικό Καφενείο ΝΕΟΝ