Χαράξεις – Όρια

Διαστάσεις: 12Χ12 cm
Υλικό: ραπιδογράφος και μελάνη χρωματιστή
Έτος : 2022

Επιστροφή..

Χαράξεις – Όρια