Γαλήνη και λίμνη Ι

Διαστάσεις: 50X70 cm
Υλικά: Λάδι
Έτος: 2017

Επιστροφή..

Γαλήνη και λίμνη Ι