Στην λίμνη Πούσκαρ

Διαστάσεις: 60X80 cm
Υλικά: Λάδι
Έτος: 2019

Επιστροφή..

Στην λίμνη Πούσκαρ